O Zadrugi

Začetki …

Z rabljenimi stvarmi smo se v okviru Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice začeli ukvarjati leta 2008. Skupina brezdomnih, strokovnih delavk in prostovoljcev, prostovoljk je na stojnici v centru Ljubljane začela z mesečno prodajo podarjenih rabljenih predmetov. S podporo Evropskega socialnega sklada, ki nam je omogočila zagon bolj organizirane dejavnosti, smo leta 2010 svečano odprli prostore posredovalnice v nekdanjem dnevnem centru za brezdomne na Poljanski cesti 14 v Ljubljani. Kasneje smo s podporo Javnega stanovanjskega slada MOL začeli delovati še v novih prostorih na lokaciji Studenec 41 (Ljubljana Polje).

Ustvarjamo

Posredovalnica je bila prva te vrste v Sloveniji. Od leta 2012 delujemo samostojno, upoštevamo in sooblikujemo smernice solidarnostne ekonomije. Naša dejavnost je odziv na potrebe okolja in prispeva k izboljšanju pogojev v lokalni skupnosti. Posredovalnica je primer prakse, s katero dokazujemo, kako lahko odrinjene skupine ljudi (brezdomni ljudje), z uporabo spregledanih virov (rabljenih stvari), naredijo nekaj zase in za širše okolje.

Dejavnosti

Poleg vsakodnevnega delovanja posredovalnice se vključujemo še v raznovrstne druge dejavnosti. Nadaljujemo s stojnicami v središču mesta in na mestni tržnici, sodelujemo na nedeljskem bolšjem trgu, se udeležujemo različnih sejmov, namenjenih zbirateljstvu in starinarstvu. Enkrat letno, v oktobru organiziramo tradicionalno dražbo starin Obračun opoldne, tako se vključeni spoznavamo tudi s področjem starinarstva, s prepoznavanjem in vrednotenjem stvari z dodano vrednostjo zaradi starosti in umetniške ali obrtne kakovosti.

Kako delujemo in za kaj se zavzemamo

Trudimo se čim bolj enakovredno upoštevati vse, ki smo tako ali drugače udeleženi pri dejavnostih (zaposlene, strokovne sodelavke, prostovoljke, prostovoljci), kar v praksi včasih pomeni veliko dogovarjanja. Predvsem pa se o pomembnih zadevah, ki se nanašajo na razvoj projekta, odločamo skupaj. Delamo na tem, da si ustvarjamo prijetno in primerno delovno okolje brez nepotrebnih dandanašnjih tako pogostih stresov, predvsem pa se radi ukvarjamo s tem kar nas zanima in se nam zdi koristno tudi za širšo skupnost. Menimo, da je organizacijsko zelo pomembno graditi in preizkušati druge, nehierarhične delovne odnose, kar nam v praksi – včasih sicer bolj včasih pa manj – tudi uspeva.

V obdobju neprestanega hitenja, zagovarjamo »zmerni napredek« ali občasno tudi samo »zapredek«. Zato se razvijamo počasi, v okviru danih zmožnosti, obenem pa varno in stabilno.

STARA ROBA, NOVA RABA